1- دولت جهانی: محتمل یا قطعی و نحوه تعامل با آن

 

قادر آقاجانی، علیرضا سایبانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


2- بررسی روند آینده سیاست خارجی فرانسه در نظام جهانی

 

سید مجتبی جلال زاده

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3-دولت بنیادگرا، مسأله بقاء و توسعه در سیستم‌ها

 

آرش خواجه، امیر عطاران

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- تئوری مردم‌سالاری دینی در گفتمان توسعه محور امام خمینی(ره)

 

حمید سرمدی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5-مطالعه رابطه بین شیوه‌های حل تعارض والدین و حمایت اجتماعی خانواده با احساس تنهایی فرزندان

 

وحید خوش روش، فرانگیز رحمتی، زهرا مشایی، آزاده ارجمندی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


 6- اهمیت و تأثیر نماز در کاهش میزان فساد اداری

 

حمیدرضا جاویدان داروگر

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


7- مطالعه رابطه بین سبک هویت و اعتیاد به اینترنت (دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سنقر)

 

فردین پرویزی، پیام سرابی، فرشته کرمی چمه

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


8-تعیین رابطه بین صفات شخصیتی و خلاقیت در مدیران مالی

 

فردین حافظی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


9- مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و آرام‌سازی عضلانی در کاهش خشم و فشارخون بیماران کرونری قلبی

 

وحید خوش روش، فرانگیز رحمتی، زهرا مشایی، آزاده ارجمندی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce