1- پیش‌بینی خطر اشاعه سلاح‌های بیولوژیکی مبنی‌بر فناوری نانو: چالش‌های رژیم بین‌المللی کنترل تسلیحاتی

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2-تأثیرپذیری نظام حزبی از شکاف‌های اجتماعی در فرانسه

 

مهرداد فلاحی برزکی، مهدی سلامی زواره

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3-فرصت‌ها و چالش‌های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی (1)

 

محسن سیرغانی، مهدی ربیع

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- نقش و کارکرد دیوان محاسبات در تحقق نظارت مالی

 

محمد هدایتی زفرقندی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- نگرش کلی نظریه سیستم‌ها بر نقش مدیریتی امام خمینی در دوران جنگ تحمیلی

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- اصل لزوم تابعیت اشخاص حقوقی و حمایت دیپلماتیک از آنها

 

مریم صفری، سعید سلطانی‌راد

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7-مطالعه نظارت قضایی بر عملکرد اجرایی قوه مجریه

 

شعبان رحمانی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- فرصت‌ها و چالش‌های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی (2)

 

محسن سیرغانی، مهدی ربیع

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- هیأت نظارت در پرتو اصل دادرسی منصفانه

 

کاظم احمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- آموزش و پرورش شناختی با تأکید بر مغز و شناخت

 

فریبرز اصل مرز

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce