1- روش‌شناسی اندیشه‌های مکتب فرانکفورت

 

علیرضا گلشنی، رضا صادقیان، سید قائم موسوی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- اعتماد و احساس امنیت در مناطق مرزی استان کرمانشاه (بررسی موردی: شهرستان‌های پاوه و جوانرود)

 

فرزاد رستمی، سمیرا رستمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران

 

احسان یاری، دانش رضایی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- مطالعه موانع توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

 

انوش جعفری، حمیده قنبری

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- منطقه‌گرایی چین‌محور در آسیای شرقی (2017-2001)

 

شایان جوزانی کهن، شاهین جوزانی کهن

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- سازمان‌های غیردولتی زنان: از تصور تا واقعیت

 

شهره شهسواری‌فرد

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل‌ کیفری در حوزه قواعد شکلی

 

میثم نوروزی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- راهکارهای نوین توسعه اقتصادی و سیاسی (بررسی شاخص‌های اقتصاد سیاسی‌توسعه در قرن21)

 

مهدی مسعودی آشتیانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

مژگان پرداختی، ملیحه پرداختی، حسن گیوریان

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی مقایسه‌ای تأثیر اقلام ترازنامه برارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

 

میثم ابراهیمی، جعفر ابراهیمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce