1- نقش رنسانس بر تاریخ اروپا و پیامدهای آن

 

احمد جهانی‌نسب

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- تبیین قاعده لاضرر و لاضرار در مبحث فقهی

 

علیرضا مظلوم، عنایت‌اله نصیری جهان‌آباد، فتح‌اله حاجتی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- استثنائات حقوقی در رابطه با عدم شناسایی مسئولیت بین‌المللی دولت در برابر دولت‌ها و اتباع خارجی

 

نیکبود معصوم‌زاده، علیرضا آرش‌پور

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- آینده‌پژوهی تحولات جهان عرب (سه احتمال برای سال 2025)

 

بهمن محمودی‌نیا، علی‌اصغر محمد علیزاده

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- نقش ارتش در روند نوسازی و مدرنیزاسیون جامعه در دوران حکومت پهلوی (1357-1299)

 

حسین حسینی‌نژاد

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

 

ابوذر گلشنی، سیدهاشم فرقانی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- تحلیل و الویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل صادرات در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک TOPSIS

 

فریدون امیدی، جعفر فرامرزی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- بررسی الگوی علّی روابط بین سیرت نیکوی مدیران، کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی آ. غ)

 

غلامرضا رحیمی، علی هدایت فسندوز

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- بررسی شخصیت در رمان "جای خالی سلوچ"

 

زیبا وردی پسند

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بازشناسی انسان و اسطوره در عصر حاضر

 

شهام اسدی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 


مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce