1- سیاست خارجی ج. ا. ایران در خاورمیانه با تأکید بر دوران پسابرجام

 

صدیقه رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- ادبیات و زبان در دیپلماسی فرهنگی؛ از ضرورت تا واقعیت

 

شهره شهسواری‌فرد

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- احزاب و نشاط سیاسی در ایران (مطالعه موردی: در دولت یازدهم)

 

علی محمد حقیقی، مسلم بامری

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- بیعت و اشکال آن در اندیشه سیاسی اسلام

 

مسعود اخوان کاظمی، سجاد رستمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- راهبرد عربستان سعودی در قبال بحران یمن (2015-2010)

 

ناهید حسینی مقدم، بهرام یوسفی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه زندگی چهارگانه رضاشاه پهلوی

 

محمد جواد آشفته، فاطمه یعقوبی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- کاوش غزلیات حافظ از منظر فرجام‌شناسی

 

محمود حسن‌آبادی، سجاد غلامی انجیرکی

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce