1- مطالعه و صلح در خاورمیانه؛ شناخت وضعیت و نسبت‌ها

 

اسماعیل احمدی، مجتبی مقصودی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- جهانی‌شدن تکنولوژی ارتباطی- اطلاعاتی و جنبش‌های اجتماعی (با تأکید بر دورنمایی از جنبش‌های اجتماعی ایران)

 

لقمان قنبری، امید عزیزیان

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- اندونزی، آسه‌آن و خیزش چین: اندونزی در میان پویش‌های شرق آسیا در جهان پسابحران جهانی

 

ترجمه: حسام خاتمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- تحریم‌های اقتصادی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

 

حمیدرضا علیزاده

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- بررسی نظریه پایان تاریخ در اندیشه فوکویاما

 

حمید بخشایی، سینا صالحی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- تأثیر پرونده هسته‌ای بر روابط سیاسی ایران با اتحادیه اروپا (1392-1388)

 

احسان یوسفی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس، ابراز وجود و پرخاشگری در دانش‌ آموزان پسر دبیرستان شهرستان فریدون

 

احمد عباسی

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce