1- بررسی مواضع حزب توده در قبال انقلاب اسلامی ایران (1362-1357)

 

رضا پریزاد، رحیم عینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- نقش جهانی‌شدن در توسعه فرهنگی ایران

 

احمد جهانی‌نسب

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- مطالعه تروریسم در حقوق بین‌الملل با تکیه بر ماهیت و اسناد بین‌المللی موجود

 

محمد کاویانی طالقانی‌مقدم، عباس کوچ‌نژاد

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران

 

علی سلیمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- بررسی رابطه متقابل حقوق بشر و تجارت آزاد

 

سجاد جعفری

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- جایگاه و اهمیت هارپ در حقوق بشر و نقض حقوق بنیادین بشر

 

بهروز قادری

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- تعیین رابطه بین نگرش مذهبی و ابعاد خشم (مطالعه موردی: دانش‌آموران مقطع متوسطه شهرستان چالوس)

 

طاهره خداپرست

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce