1- خوانشی نو از قیام ضداستعماری سنجرخان وزیری

 

اسماعیل احمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- تحول مفهوم سوژه در شناخت‌شناسی فمینیستی و نتایج سیاسی آن

 

سحر صنیعی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- کاربست نظریه انتقادی در تحلیل پدیده تروریسم در خاورمیانه

 

محسن کشوریان آزاد، حسین پورعلی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- ارائه چارچوب مفهومی احراز مسئولیت بین‌المللی اعمال منع‌نشده در حقوق مخاصمات با بررسی موضوعی جنگ دریایی

 

سعید دهدشتی اردکانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- ابعاد حقوق‌بشر دوستانه در کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی

 

بهروز قادری

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- تأثیر عوامل روانشناختی و محیطی کلاس‌های آموزشی بر یادگیری در مراکز قرآنی و آموزشگاه‌ های زبان

 

میثم کریمی، محمدرضا صالحی

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce