1- فرصت‌های سیاسی و امنیتی ج. ا. ایران از طریق عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای براساس مدل سوات

 

محسن اسلامی، محمدحسین جمشیدی، محمدعلی جمالی‌پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- کم‌ توسعه‌یافتگی سیاسی در جوامع عرب خلیج‌فارس؛ ریشه‌ها، علل و نتایج

 

شهرام خداکرمی، رضا لایق

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- مفهوم مناقشه‌برانگیز امنیت

 

ترجمه: معصومه جمالی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- بحران کم‌آبی و مخاطرات اجتماعی آن در ایران؛ نقد و راهکارها

 

علی اکبر علیئی، سجاد رستمی، سمیه کرمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- بررسی کاربرد قواعد فقهی در حقوق خانواده

 

حسین غفوری‌چرخابی، محمد قدرتی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- بررسی ادغام در شرکت‌های سهامی و لایحه جدید تجارت در حقوق ایران

 

فرحناز امیرخانی دستگردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- بررسی همه‌گیرشناسی اختلال‌های روانی در بین افراد وابسته به مواد اپیوئدی شهر کرمانشاه در سال 1396

 

زهرا امیری، خدیجه صاحب، زینب امیری

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce