1- بررسی سیاست تطبیقی ایالات متحده در خاورمیانه قبل و بعد از بهار عربی

مهدی طوسی، آکو قادری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- فرهنگ سیاسی الیت حاکم (با تأکید بر سه دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد)

شهره شهسواری‌فرد

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- حمله ائتلاف رهبری عربستان به یمن در ترازوی دیوان کیفری بین‌المللی

علی پزشکی، بهمن بهری‌خیاوی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- همکاری‌های حقوقی- قضایی اعضای اکو (مطالعه موردی: ایران و ترکیه)

علیرضا دلخوش

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- بررسی رأی دیوان دائمی داوری فیمابین چین و فیلیپین در پرونده دریای چین‌جنوبی

سید محمدحسین میرزاده

چکیده مقاله |   اصل مقاله


6- مطالعه حق برابری و تبعیض در نظام حقوقی ایران

فرشید یوسفی‌راد

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- ارزیابی جایگاه ایران در مناسبات انتقال انرژی در قفقاز جنوبی

علیرضا دادمان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce