1- بررسی مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی در کنوانسیون ایکسید و حقوق ایران

مجید غمامی، فهیمه یادگاری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- فرهنگ، بخش جدایی‌ناپذیر روابط بین‌الملل

میلاد یاری، حمید امیرخانی دستگردی

چکیده مقاله |  اصل مقاله


3- مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

هادی داچک

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- طرح پرسشنامه تشخیص سبک‌های یادگیری برای یادگیرندگان زبان خارجی و زبان دوم براساس آزمون MBTI

عباس ناجی حسین‌دوست، عزت طباطبایی، بهاره هادی‌زاده

چکیده مقاله |   اصل مقاله


5- بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهر جهرم)

عبدالرضا رحمانیان کوشککی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


6- نگرش شاهنامه به نقش اجتماعی و هویت فاخر زن ایرانی

سحر صنیعی، فاطمه نادری

چکیده مقاله |   اصل مقاله


7- مسئولیت بین‌المللی دولت نسبت به حقوق مدنی - سیاسی غیرقابل تعلیق اتباع

داود مصطفایی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce