شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

مقاله 6. دوره دوم، شماره 17، اردیبهشت 1396

دانلود اصل مقاله

 

نویسندگان:

عادل پیری سارمانلو1

 

1- کارشناسی مدیریت دولتی، کارمند آموزش و پرورش چالدران

 

 

چکیده

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه باتوجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف‌هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده‌اند. امروزه مناطق آزاد یکی از موثرترین و مهمترین ابزارهای توسعه، رشد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب توریست به شمار می‌رود. اهمیت پژوهش حاضر در این است که، همانطور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعه صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند. مطالعه حاضر به منظور بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکل‌گیری آن و موانع راهکارهای توسعه منطقه آزاد چابهار اقدام نموده و سرانجام پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود عملکرد این مناطق ارائه نموده است.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، منطقه آزاد، توسعه، منطقه آزاد چابهار.