مقاله 1. دوره دوم، شماره 18، خرداد 1396

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه:

علی قاسمی­ فرد1، احمدرضا آذرپندار2

 

1-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی، دانشکده روابط بین‌الملل (نویسنده مسئول)

2- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی، دانشکده روابط بین‌الملل

 

چکیده

این بخش به چالش­هایی در فناوری نانو می­پردازد که هم در حوزه­ فنی و هم در حیطه­ قوانین و رژیم­های بین­المللی کنترل تسلیحات مشاهده­ می­شوند. علت اشاره به اینگونه مسائل و موضوعات، نقطه­ اشتراکشان با مسئله­ گسترش تسلیحات بیولوژیکی است. فناوری نانو در محیط­های آکادمیک، بخش­های خصوصی، برنامه­های دولتی و فناوری­های مرتبط با دولت در حال پیشرفت بوده است. در مقایسه با سایر پیشرفت­های تکنولوژی، مفاهیم امنیتی به رژیم­های سنتی عدم گسترش تسلیحات و همچنین به سوء استفاده بازیگران غیردولتی توجه لازم را نداشته است. بدین‌ترتیب سیاست­گذاران و دانشمندان داخلی و بین­المللی درصدد ارائه­ روش­هایی برای کنترل خطرات مرتبط با بیوتکنولوژی و حتی ژنوم ترکیبی (Synthetic Genomics) هستند. اگرچه تهدیدات بالقوه­ پژوهش­های فناوری نانو در دوره­ای که تروریسم و یا گسترش تسلیحات دولت­محور در آن وجود داشته ممکن است مانند تهدیدات بیوتکنولوژی ساده به­نظر رسند، اما از آنجایی که فناوری نانو از محیط آزمایشگاهی خارج شده و مورد استفاده قرار می­گیرد این احتمالات در حال تبدیل به واقعیت هستند. برخی از این پیشرفت­های اخیر در فناوری نانو، زمینه­ سوءاستفاده­ متخاصمان از آن را فراهم کرده است.

 

واژگان کلیدی: خطر اشاعه، سلاح­های بیولوژیکی، فناوری نانو، تسلیحات.

 

* Book: "New Technologies and the Law of Armed Conflict",Editors: Hitoshi Nasu & Robert McLaughlin. Part IV Nanotechnology: No.10 "Anticipating the Biological Proliferation Threat of Nanotechnology: Challenges for International Arms Control Regimes. "By: Margaret E. Kosal. P

159-174