مقاله 7. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

احمد سام1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

 

چکیده

در دهه­های اخیر با مطالعات جرم­شناسان، بزه­دیده­شناسان در حوزه حقوق کیفری توجه ویژه­ای به نقش بزه‌دیده در فرآیند ارتکاب عمل مجرمانه صورت گرفته است. یکی از مباحث خاص و نیازمند توجه ویژه، گروه­­های خاص بزه‌دیدگان است که به فراخور حوزه مطالعاتی پژوهشگران مورد توجه واقع می­شود. یکی از این حوزه­ها بحث اقلیت­ها به صورت عام و اقلیت­های دینی به طور خاص می­باشد. موضوعی که از سوی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین­المللی مورد توجه واقع نشده است. در حقوق داخلی سیاست جنایی تقنینی کشور نیز چه در سطح کلان و بطور عموم و چه به صورت موردی و خاص برنامه­ریزی مدرن و منسجمی در مورد بزه‌دیدگان و علی­الخصوص بزه‌دیدگان اقلیت­های دینی ندارد. اگر چه پیشرفت­هایی در این خصوص با توجه به مقررات جدید ماهوی و شکلی پدید آمده است. در نوشتار حاضر درصدد آن هستیم با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه­ای به نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی در زمینه حمایت کیفری از بزه‌دیده اقلیت­های دینی بپردازیم. در این زمینه با توجه به اسناد بین­المللی و مقررات فراملی و انطباق آنان با مقررات فراتقنینی و فروتقنینی درصدد بررسی خلاء­ها و کاستی­ها این موضوع خواهیم بود.

 

واژگان کلیدی: بزه‌دیده، اقلیت دینی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی افتراقی.