مقاله 9. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فریبرز اصل مرز1

 

1- دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

چكيده

داستان این پژوهش تحلیلی، مبنی بر تغییر اجتماعی است. مدل روانشناختی این ایدئولوژی تغییر، دکتر محمدنژاد «پزشک خانواده» به عنوان الگویی تأثیرگذار برای خانواده­ها می­باشد. پیام­های تغییرات اجتماعی او ارزنده است، لذا ایشان هدف فلسفه تغییرات اجتماعی خود را چنان به خواننده پیوند می­دهد که مخاطب پس از به پایان رساندن مطالعه این مقاله، گویی دقیقاً به ژرفای تغییرات دیدگاه او پی می­برد. بنابراین سؤال اصلی مقاله حاضر این است که در زندگی چقدر برای افکارمان ارزش قائل بوده­ایم؟ چقدر مهم بوده­ایم که مثبت فکر کنیم تا به دنبال آن اعمالمان هم مثبت شود؟ اینکه انسان­های آسیب­دیده از زندگی آموخته­اند با عوض کردن طرز تفکرشان و دید بهتر به زندگی اجتماعی و بهره گرفتن از دیدگاه­های شعرایی چون مولانا و فیلسوفان بزرگی همانند سقراط و افلاطون و روانشناسان و نظریه­پردازانی چون آلبرت بندورا، ویکتورفرانکل و آلبرت الیس، با انجام اعمال مناسب تغییر و با طرز تفکر جدید، اینگونه بتوانند خود و دنیایشان را مثبت مدیریت کنند.

 

واژگان کلیدی: تغییرات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، روانشناختی، نگرش منفی، مثبت.