مقاله 1. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محسن اسلامی1، محمدعلی جمالی‌پور2

 

1- عضو هیات علمی گروه روابط بین‌­الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه تربیت مدرس تهران 

 

چکیده

عرصه روابط بین­‌الملل و سیاست خارجی کشورهااز دیدگاه اسلام ناب محمدی (ص) دور نمانده و یکی از مهمترین بخش­‌های این آئین محسوب می‌­گردد. امام علی (ع) به همراه کتاب منحصر به فرد خود که از اسلام و قرآن کریم نشات گرفته شده، ادامه دهنده شیوه و آئین حکومت­داری در اسلام هستند. ایشان که در سخت‌­ترین شرایط دوران امامت خود نمونه بارزی از سیاست­‌های داخلی و خارجی را نسبت به مردم و دول دیگر عرضه داشت؛ با جمع­‌آوری تمامی این عملکردها و آداب و رسوم در نهج­‌البلاغه، الگویی برای سردمداران حکومت­‌های اسلامی و غیراسلامی حال حاضر مطرح می­‌کند. اصول مکتوب انقلاب اسلامی ایران نمونه بارزی از شیوه حکومت­داری اسلامی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی بوده است. در این مقاله سعی نگارنده بر این بوده است؛ تا با استفاده از روش­‌های کتابخانه‌­ای و منابع اینترنتی و با استفاده از سخنان امام علی (ع) و تاکید بر قاعده نفی سبیل و نظریه رئالیسم تدافعی به بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی اسلامی از دیدگاه نهج‌­البلاغه با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران بپردازیم. فرضیه مقاله این است که، نهج‌­البلاغه با الهام از شیوه حکومت­داری امام علی (ع) می‌­تواند به ارائه الگویی برتر در زمینه امنیت در عرصه سیاست خارجی اسلامی بپردازد.

 

واژگان کلیدی: نهج‌­البلاغه، روابط بین‌­الملل، انقلاب اسلامی ایران­، حکومت اسلامی، امنیت

 

 

 

 

Surveying the Security of Islamic Republic of Iran's Foreign Policy based on Sermons of Nahj-ol-Balaghah (Emphasis on the Islamic Revolution)

 

Article 1.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Mohsen Islami, Mohammad A. Jamalipour

 

Abstract

Islam is a complete religion which has systematic and precise plans for all aspects of human life, ranging from the smallest personal issues to the planning of the largest social and political resources and organizations. Nevertheless, the subject of the international relations and foreign policy of the countries has not been neglected by the pure Mohammadi Islam (PBUH), whereas, it is considered as one of the most important parts of it. Imam Ali (PBUH), with his unique book, originated from Islam and the Holy Qur'an, continued the way of ruling in Islam. He, as the person who, presented an explicit example of domestic and foreign policies toward his people and other governments in the most difficult situation of his Imamate periods; provided a pattern for the leaders of Islamic and non-Islamic governments by collecting all these functions and customs in a valuable book called Nahj-ol-Balagha. The written principles of the glorious Islamic Revolution of Iran have been a prominent example of Islamic governance both at the national and international levels. In the present study, by using library methods and Internet resources as well as the precious words of Imam Ali (PBUH) by focusing on the rule of Al-Ghade Nafi-e-Sabil and the theory of defensive realism, the author has tried to survey the issue of security in Islamic foreign policy from Nahj-ol-Balagh's point of view, with emphasis on the Islamic Revolution of Iran. The hypothesis of the study is that Nahj-ol-Balaghah can provide a superior model in the field of security in the Islamic foreign policy with the inspiration of the Imam Ali (PBUH) governance.

 

Keywords: Nahj-ol-Balaghah, International Relations, Islamic Revolution of Iran, Islamic Government, Security