مقاله 5. دوره سوم، شماره 32، مرداد 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علیرضا دادمان1

 

1-کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی  

 

چکیده

جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، پس از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری‌های آن از جمله گرجستان، حاکمیت و استقلال گرجستان را به رسمیت شناخت. از زمان فروپاشی شوروی و اعلام استقلال گرجستان، روابط تهران- تفلیس معمولاً در سطح مطلوبی قرار داشته است. در واقع، به­رغم وجود برخی فرصت­ها برای ارتقای سطح روابط دو کشور، عوامل چالش­زا عملاً محدودیت فراروی روابط تهران و تفلیس را افزایش داده است. این پژوهش با اشاره­ای کوتاه به پیشینه روابط ایران و گرجستان، فرصت­ها و چالش­های روابط بین دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار می‌­دهد. از این­رو سوال اصلی در این مقاله آن است که مهمترین عوامل تاثیرگذار ایجاد چالش­ها و فرصت­ها در روابط میان ایران و گرجستان کدام است؟ فرضیه و پاسخ احتمالی نیز این است که رویکرد امنیت­‌محور سیاست خارجی ایران و رویکرد غرب­گرای سیاست خارجی گرجستان چالش اصلی روابط بین دو کشور می‌­باشد. از نتایج تحقیق این است که عواملی مانند برخورداری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی و وجود پتانسیل­‌های موجود برای همکاری‌­های اقتصادی بعنوان محرکی برای گسترش روابط دو طرف به حساب می‌­آید. اما در عین حال این روابط با موانع و عوامل ­بازدارنده‌­ای از قبیل: رویکرد غرب­‌محور گرجستان، رابطه ناتو و گرجستان، روابط با رژیم اسرائیل و آمریکا و پیوستن به ناتو و ... از جانب گرجستان روبرو است. این پژوهش به صورت کتابخانه‌­ای و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.

 

واژگان کلیدی:ایران، گرجستان، روابط سیاسی، چالش، فرصت

 

 

 

Challenges and Opportunities in the Relations between Iran and Georgia

 

Article 5.Vol.3. No.32. August 2018

 

Authors:

Alireza Dadman

 

Abstract

The Islamic Republic of Iran, same as many other countries, recognized the sovereignty and independence of Georgia after the collapse of the Soviet Union and the independence of its republics including Georgia. Since the collapse of the Soviet Union and Georgia's declaration of independence, the relations between Tehran and Tbilisi have generally been at a favorable level. Indeed, in spite of some opportunities for improving the level of relations between the two countries, the challenging factors have actually increased the restriction on the relations between Tehran and Tbilisi. The present study while briefly referring to the history of Iran-Georgia relations, discusses the opportunities and challenges in two countries relation. Therefore, the main question in this study is that what are the most significant factors in creation of the challenges and opportunities in the relations between Iran and Georgia? The hypothesis and the possible answer is that the security-oriented approach of Iran's foreign policy and the western-oriented approach of Georgia's foreign policy is a major challenge for relations between the two countries. The results of the research show that the factors such as having historical and cultural connectivity and the existing potential for the economic cooperation are considered as a stimulus for the expansion of relations between the two countries. However, at the same time, there are obstacles and factors such as the West-oriented approach of Georgia, the NATO-Georgia relationship, Georgia's relations with the Israeli and America's regime and joining NATO and so on in front of these relations. The present study was done by using library and descriptive-analytical method.

 

Keywords:Islamic Republic of Iran, Georgia, Political Relations, Challenge, Opportunity