مقاله 3. دوره سوم، شماره 33، شهریور 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علی پزشکی1، بهمن بهری‌خیاوی2

 

1- دکتری حقوق بین­‌الملل، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2- دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان      

 

چکیده

در پی حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن، هزاران نفر کشته و زخمی شدند که بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند. در طی این حملات، اهداف غیرنظامی متعددی همچون بیمارستان­ها و مدارس دچار بمباران و تخریب شدند و قحطی، سوء تغذیه و مشکلات شدید بهداشتی مردم غیرنظامی این کشور را فراگرفته است. با عنایت به اینکه دیوان کیفری بین­‌المللی دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل­کشی، جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و جنایت تجاوز می­‌باشد، ما در این مقاله بر آن هستیم تا ضمن آشنایی با کشور یمن و علت بروز بحران در آن کشور، عملکرد حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در تطابق با صلاحیت­‌های موضوعی دیوان کیفری بین‌­المللی بررسی و به هشدارهای نهاد­ها و سازمان­های بین­‌المللی درخصوص این جرائم اشاره نمائیم و در انتها، تحلیلی بر این اعمال ارتکابی در مجموع داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی:یمن، عربستان سعودی، دیوان کیفری بین­‌المللی، جرائم جنگی

 

 

 

An Analysis of the Saudi-led coalition's Attack on Yemen on the Basis of the International Criminal Court

 

Article 3.Vol.3. No.33. September 2018

 

Authors:

Ali Pezeshki, Bahman Bahri Khiyavi

 

Abstract

The Saudi-led coalition's Attack to Yemen killed and wounded thousands of people, many of whom were women and children. Numerous civilian targets, such as hospitals and schools were bombed and destroyed in these attacks, which resulted in famine, malnutrition and severe health problems for the civilian population. Given that the International Criminal Court is competent to deal with genocidal crimes, crimes against humanity, war crimes and aggression, we seek in this paper to first introduce Yemen and analyze the causes of the crisis in that country, and then to analyze the Saudi-led coalition's Attack to this country in accordance with the jurisdiction of the International Criminal Court and mention the warnings of international organizations and institutions regarding these crimes, and finally come to an analysis of these acts in general.

 

Keywords:Yemen, Saudi Arabia, Packet Ptorm, The International Criminal Court, War Crimes