مقاله 6. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسنعلی شوقی1

 

1- کارشناسی­‌ارشد روابط بین­‌الملل  

 

چکیده

از مهمترین تحولات در منطقه خاورمیانه در سا‌‌ل­‌های اخیر که تأثیراتی نیز برای جمهوری اسلامی ایران داشته است شکل­‌گیری گروه‌­های تکفیری یا تروریستی می‌­باشد که ضمن تاثیر بر مبانی امنیتی آنها، امنیت ج. ا. ایران را در ابعاد مختلف آن مورد تهدید قرار داده­‌اند. لذا این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که: راهبردهای سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال گروه‌­های تکفیری در سوریه، عراق و یمن چگونه بوده است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مکتب کپنهاگ بعنوان مکتب امنیتی که امنیت را بطور موسع و فراتر از امنیت نظامی و در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن مورد توجه قرار می­‌دهد، بعنوان چارچوب نظری این انتخاب گردیده است. فرضیه این پژوهش گویای آن است که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات امنیتی گسترده گروه­‌های تکفیری راهبردها و راهکارهای داخلی، شامل پدافند غیرعامل؛ منطقه­‌ای و بین­‌المللی شامل شکل­‌دهی و تقویت اتحادها و ائتلافات منطقه‌­ای، تنش­‌زدایی و تلاش در باز نمودن مسیرهای دموکراتیک و سهیم نمودن گروه‌­های مختلف در عرصه قدرت را مورد توجه قرار داده است.

 

واژگان کلیدی: گروه­‌های تکفیری، محور مقاومت، امنیت، کپنهاگ، راهبرد

 

 

 

The Foreign Policy's Strategy of Islamic Republic of Iran in Confrontation to Takfiri Groups in Syria, Iraq and Yemen

 

Article 6. Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Hasanali Shoghi

 

Abstract

One of the most important evolutions in middle east through last years was the emerging of TAKFIRI or terrorist groups that has had influences on IRI. Beside its effects on security basics, it has threatened the safety of Islamic Republic of Iran in various aspects. So this investigation wants to answer the following question: How was the Strategies of foreign and security policies of IRI in confrontation to Takfiri groups in Syria, Iraq, and Yemen? The research method of this investigation is descriptive-analytical and the Copenhagen school has been chosen as security school and theoretical framework that attends security over than military security, but in social, economic, and political dimensions. The hypothesis of this research shows that IRI attends domestic strategies and approaches such as passive, international, and regional defensethat includes alliance improvements and efforts in opening the democratic ways and applying different groups in power field against vast security threatens of TAKFIRI groups.

Keywords: Takfiri groups, Axis of Resistance, Security, Copenhagen, Approach