مقاله 7. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مهدی رحیمی1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالي فارابي کرج  

 

چکیده

یکی از وظایف اصلی مدیران در واحدهای تولیدی تمام فعالیت­ها و اقداماتی که در همه زمینه­‌ها توسط افراد بشر انجام می­شود حاصل فرایند تصمیم­گیری است. لذا در زمینه‌ای که تصمیم­های سازنده‌ای اتخاذ می‌شوند، تصمیم گیرندگان محتاطانه عمل می­کنند بنابراین می‌توان با بهره‌­گیری از تکنولوژی­‌های مناسب برای تحقق تصمیم‌­گیری درست جهت ایجاد آینده‌ای مطلوب گام برداشت. این پژوهش، به بررسی فرایندهای تصمیم‌­گیری در ارزیابی تکنولوژی می‌پردازد تا مسیری را برای ارزیابی تکنولوژی‌­های مختلف در یک واحد تولیدی تعیین کرده و به مدیران در تصمیم­‌گیری و انتخاب بهترین تکنولوژی کمک نماید. سوال اصلی این است که فرایند تصمیم‌­گیری در ارزیابی تکنولوژی چگونه است؟ تدوین فرایند تصمیم‌­گیری برای ارزیابی تکنولوژی انعطاف­‌پذیری، دقت و سرعت اتخاذ تصمیم را بطور چشم‌گیری افزایش می­‌دهد. یافته‌­ها نشان می­‌دهد که فرایند تصمیم­‌گیری برای ارزیابی تکنولوژی یک روش منطقی و سیستماتیک است و بر اصول و تکنیک‌­هایی استوار است که به مدیران کمک می‌کند تا با بهره­‌گیری از چنین فرایندهایی شاهد انتخاب­‌های بهتر و مناسب‌­تر تکنولوژی باشند.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی تکنولوژی، تصمیم‌­گیری، فرایندهای تصمیم­‌گیری

 

 

 

Decision Making Process in Technology Evaluation

 

Article 7.Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Mahdi Rahimi

 

Abstract

One of the main duties of managers in production units and all the activities and actions that are being done by humans are the resultof decision making process. So where the main decisions are made, the determiners work warily. Therefore, by applying technology evaluation, a good decision and an appropriate future can be made. This research determines the decision making process in technology evaluation to define a good way in evaluation of different technologies in production units and to help the managers in choosing the best technology. The main question is that how is this process? Codification of this process enhances the flexibility, accuracy, and speed of decision making dramatically.Findings show that decision making process for technology evaluation is a systematic and logical method that is steady on the basis of principles and techniques that helps managers to choose better and more suitable technologies.

 

Keywords: Technology Evaluation, Decision Making, Decision Making Process