مقاله 5. دوره چهارم، شماره 42، خرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سپیده شعرا1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق جزا و جرم‌­شناسی، دانشگاه سراسری شیراز 

 

چکیده

در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مقابله با پدیده قاچاق از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است. البته طی سال‌های متمادی، رویکرد پاسخ‌های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره‌وری صحیح از کارکردهای جرم‌شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت‌گیرانه بوده است. ناکافی‌ و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت بکارگیری تدابیر پیشگیری سوق می­‌دهد. جهت‌­گیری­های پیشگیرانه قاچاق کالا و ارز در قانون قاچاق کالا و ارز نشان می­‌دهد که این تدابیر عمدتاً برپایه افزایش تلاش و افزایش خطر ارتکاب جرم قابل تحلیل هستند. لذا در این پژوهش، افزون بر بررسی تخصصی شدن پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، فناوری اطلاعات خودکار که شامل بارکد RFID، کارت دسترسی RTLS و OCR مورد امعان­‌نظر قرار داده شد. در ادامه پژوهش به بررسی ابزارهای ناظر بر ورود و خروج که شامل اشعه ایکس ری، گاما و دوربین مداربسته می­‌باشد، پرداخته شد و در پایان راهکارهایی در جهت پیشگیری از قاچاق کالا ارائه می‌­گردد.

 

واژگان کلیدی: قاچاق کالا و ارز، پیشگیری وضعی، پیشگیری فنی، پیشگیری از قاچاق

 

 

 

 

Situational Prevention of Smuggling of Goods and Currency by Means of Technical Measures in the Laws of the Islamic Republic of Iran

 

Article 5.Vol.4. No.42. June 2019

 

Authors:

Sepideh Shoara

 

Abstract

In the criminal policy of the Islamic Republic of Iran, dealing with the phenomenon of smuggling has long been of a particular importance. Of course, over the years, the approach of Iran's legislative policy responses has been mainly based on strict criminal policy due to the lack of evaluation and proper utilization of the functions of criminology. Inadequate and harmful repression of goods and currency smugglers will lead the legislature to take preventive measures. Preventive orientations for smuggling of goods and currency in the act of smuggling of goods and currency show that these measures are mainly based on increased efforts and an increased risk of crime. So in this study, in addition to the specialized examination of the prevention of the smuggling of goods and currency, the automated information technology, including RFID, RTLS and OCR access cards, was considered. In the follow-up, we will examine the means of monitoring the entry and exit that includes X-Ray, gamma and CCTV, and finally, strategies to prevent the smuggling of goods will be provided.

 

Keywords: Smuggling Goods & Currency, Situational Prevention, Technical Prevention, Prevention of Smuggling