مقاله 7. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

الهه خوشبخت1، سروناز سوری2

 

1- کارشناسی­‌ارشد زبان و ادبیات فارسی    

2- کارشناسی‌­ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

چکیده

خاطره‌گویی یک سبک مهم و اصیل در روایت حوادث جنگ برای نسل­‌های آینده و ثبت و ضبط و انتقال تجارب تلخ و شیرین نسل‌های پیشین و نسل حاضر برای نسل­‌های بعد است که زنان اقوام مختلف ایرانی در این میان از جایگاه ویژه‌­ای برخوردار بوده‌­اند. نهضت خاطره­‌نویسی جنگ، در ایران یکی از گسترده‌­ترین رویدادهای فرهنگی به شمار می­‌آید. از نخستین روزهای مقاومت مردمی داستان و خاطره با وجوه افتراق و اشتراک به شرح وقایع پرداخته‌­اند. حضور استوار زنان در جنگ به ویژه مبارزه‌­های دوره معاصر یکی از مهمترین عرصه‌­ها برای ظهور محکم آنان است. در ادبیات پایداری بی‌­بی مریم، معصومه ­آباد، زهرا حسینی در جنگجویی و شجاعت پیوند مستقیمی داشته‌­اند. هر سه با نوشتن کتاب خاطرات، خلاقانه درک عمیق خودشان را از اجتماع بیان کرده­‌اند، و در توصیف قهرمانی آزادیخواه، با عمق بخشی به اندیشه و پرورش موضوع صحنه‌­های قبل از پیروزی در جنگ و مقاومت صبورانه آنها در برابر فشارها و آزارهای رژیم بعث بر خود و خانواده‌­هایشان خاطرات­شان را به نگارش درآوردند. این پژوهش، مضامین و مفاهیمی چون: مبارزه، سیاست، اجتماع، انسان­‌دوستی، وطن­‌پرستی، قهرمان­‌پروری، آزادی، استقامت در برابر دشمنان را بطورکامل نشان داده است. و با بیان همانندی و ناهمانندی­‌هایی واقعیت­‌های زمان هر کدام از نویسندگان را با ارائه شواهد ذکر کرده است.

 

واژگان کلیدی: بی­‌بی مریم، معصومه آباد، زهرا حسینی، تطبیق، پایداری

 

 

 

Comparative Study of the Bibi Maryam, Masoumeh Abad and Zahra Hosseini’s Impacts on the Contemporary Wars

 

Article 7.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

Elahe Khoshbakht, Sarvnaz Suri

 

Abstract

Memoir is an important and original style for narrating the events of the war to future generations, and for recording and transferring the bitter and sweet experiences of previous generations and the current generation to next generations, in which the women of different Iranian ethnic groups have had a special status. The war memoir movement in Iran is one of the most widespread cultural events. From the earliest days of Popular Resistance, stories and memories have been devoted to the narrative of events with the means of differentiation and sharing. The steady presence of women in the war, especially in the contemporary battles, is one of the most important areas for their firm appearance. In the literature on resistance, Bibi Maryam, Masoumeh Abad, and Zahra Hosseini have had a direct connection in defiance and courage. By writing a memoir, all three have expressed their deep understanding of the community in a creative way, and in describing the liberal heroism, they devised their memoirs by deepening their thoughts and explaining the scenes before victory in the war and their patient resistance to the pressure from the Ba'ath regime on themselves and their families. This research has fully demonstrated themes and concepts such as struggle, politics, society, humanity, patriotism, heroism, freedom, and endurance against enemies. By expressing similarities and dissimilarities, the current research presents the evidence of the facts in the time period of each writer.

 

Keywords: Bibi Maryam, Masoumeh Abad, Zahra Hosseini, Adaptation, Resistance