• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 30، خرداد 1397

 

1- مطالعه تطبیقی قوانین و مقرارات کپی‌رایت در سازمان‌های جهانی مالکیت معنوی و تجارت جهانی

حاتم صادق زیازی، فیروزه غلامپور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- اعمال صلاحیت کیفری (تعارض قوانین) در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی

عاطفه امینی‌نیا، حمیدرضا علیزاده

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- برجام و تأثیر آن بر مناسبات اقتصادی ج. ا. ایران

مسلم بامری

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- مفهوم جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

هما بیات

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- نقش و عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در تأمین صلح جهانی

محسن ضیائی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

رضا سلیمانی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- حق توسعه‌سیاسی ملت‌ها در نظام حقوق بشر

شهاب‌الدین قاسمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


8- بررسی حقوق عمومی ج. ا. ایران در دوران بعد از اسلام

سیدفاضل موسوی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


9- بررسی تابعیت و موارد بی‌تابعیتی از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

سیدعلی بخارایی‌زاده

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


10- ماهیت قاعده اقاله از دیدگاه قانون مدنی در پرتو نظریات فقهای امامیه و اهل‌سنت

مریم علی‌پناهی

 

چکیده مقاله اصل مقاله

 

 

 

مقاله 7. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

زهرا امیری1، خدیجه صاحب2، زینب امیری3

 

1- کارشناسی­‌ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  

2- کارشناسی‌­ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

3- کارشناسی پرستاری، پرستار بیمارستان آیت­‌اله طالقانی کرمانشاه

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی همه‌­گیرشناسی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی شهر کرمانشاه در سال 1396 انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در طی آن 325 (22 زن و 303 مرد) افراد وابسته به مواد اپیوئیدی که به روش نمونه­‌گیری سیستماتیک انتخاب شده بودند، جهت تشخيص وابستگي به مواد از ملاک‌­هاي DSM-IV-TR و براي ارزيابي ميزان نشانه‌­هاي مربوط به اختلال­‌هاي رواني از آزمون SCL-90-R اعتباريابي شده ايران و پرسشنامه جمعیت‌­شناختی نمونه استفاده گرديد. داده­‌ها براساس شاخص‌­های آماری توصیفی و آزمون­‌های Z ,X ,T با بهره­‌گیری از نرم‌­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ميزان شيوع پرخاشگري در بين افراد بيمار برابر با 10/15 درصد، اضطراب 9/23 درصد، وسواس 10/76 درصد، حساسيت بين فردي 7/69 درصد، شكايات جسماني 13/84 درصد، روان­پريشي 9/53 درصد، پارانوئيد 10/15 درصد، افسردگي 15/07 درصد و ترس مرزي 13/53 درصد مي­‌باشد بيشترين ميزان مربوط به اختلال­‌هاي افسردگی و شکایت جسمانی و كمترين اختلال مربوط به حساسیت بین‌­فردی بود. مطالعات اپیدمولوژیک مختلف نشان می­‌دهد میزان شیوع اختلال­‌های روانی در کشورها و فرهنگ­‌های مختلف بعلت تفاوت در روش‌­های نمونه­‌گیری، نوع ابزارهای مورد استفاده و تکنیک‌­های مختلف مصاحبه متفاوت و متنوع است.

 

واژگان کلیدی: همه‌­گیرشناسی، اختلال­‌های روانی، وابستگی به مواد اپیوئید

 

 

 

Epidemiological Survey Mental Disorders between Kermanshah City Affiliates Materials Opioids in 1396

 

Article 7.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Zahra Amiri, Khadija Saheb, Zeinab Amiri

 

Abstract

This research was performed in order to epidemiological survey psychopathy in opioid dependent individuals Kermanshah city in 1396. This is a descriptive cross-sectional study during which 325 (22 women and 303 men) dependent people to opiate material which were selected by systematic sampling, to detect drug dependence was used from the DSM-IV-C criteria and for evaluation the amount of symptoms related to mental disorders SCL-90-R test validated by Iran and demographic questionnaire. Data parsing and analyzed based on descriptive statistics and tests Z, X, T with use of SPSS software. Results showed the prevalence of aggression among patients is equal to 15/10 percent anxiety 23.9% obsession of 76/10 percent, interpersonal sensitivity was 69.7% physical complaints were 13.84% psychosis is 53.9% paranoid 10-15% depression is 07.15% and border fears of 53.13%, highest rate related to depression disorders and physical complaints and the least was related to interpersonal sensitivity disorder. Different epidemiological studies show prevalence of mental disorders in countries and different cultures is different and varied because of the difference sampling methods types of used tools and various interview techniques.

 

Keywords: Epidemiology, Mental Disorders, Opioid Dependence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

 

irasieh


danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29