• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 32 مرداد 1397

1- بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران با نگاه به خطبه‌های نهج‌ البلاغه (با تأکید بر جمهوری اسلامی)

محسن اسلامی، محمدعلی جمالی‌پور

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- اقلیم کردستان و ج. ا. ایران؛ میان تنازع هژمونی و سلطه

فاتح مرادی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- بررسی سیاست‌های امنیتی ج. ا. ایران در خلیج‌ فارس

حمید جهان‌آرا

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- تبیین سیاست‌های ضد هژمونیک چین و روسیه در قبال آمریکا در منطقه اوراسیا

حسن آئینه‌وند

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- چالش‌ها و فرصت‌های روابط فیمابین ایران و گرجستان

علیرضا دادمان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت

سیدمحمد شهیدی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- ملزومات استفاده از تسلیحات هسته‌ای برمبنای ادله حرمت

میترا حاجیان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


8- مطالعه تطبیقی تدابیر واکنشی و پیشگیری از جرم قاچاق کالا در حقوق ایران و آمریکا

سامان سعیدی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


9- اتحاد ملی و انسجام اسلامی از منظر آیات، احادیث و روایات اسلامی

روح‌اله ترکی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


10- تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر رفتار سازمانی

مهدی رحیمی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

 

بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

غلامعلی قربانی

) دانشجوی دکتری حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند، می پردازد. چرا که اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. در واقع می توان گفت اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را، بدون توجه به تابعیت، به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. به عبارت دیگر، اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی وضعیت اقامتگاه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند، میباشد. و اهمیت مسئله اقامتگاه بیشتر از آن جهت است که حل بسیاری از مسائل حقوق بین الملل خصوصی بدان بستگی دارد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم اند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در هر حال یافته ها از آن حکایت می کند که مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی اعم از اینکه در آن کشور اقامت دارند و به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند اما از حداقل حقوق خود برخوردار هستند.

واژگان كليدي:اقامتگاه، مسلمانان، کشورهای غیر اسلامی.

 

 

یررسی وضعیت عمومی کشور سوئیس

احسان کیانی

(کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی وضعیت عمومی کشور سوئیس » میباشد که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی کلیات کشور سوئیس از جمله تاریخ، جغرافیا، سیاست و اقتصاد می پردازد. چرا که سوئیس از جمله ثروتمند ترین کشورهای جهان به حساب می آید و دارای سابقه ی طولانی بی طرفی در مناسبات جهانی است.هدف از پژوهش حاضر آشنایی بیشتر با سیستم داخلی کشور سوئیس میباشد.و یافته ها حاکی از آن است که سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است و بنا به قدمت طولانی این کشور و وضعیت خاص تاریخی که باعث اتحاد این کشور شد، موجبات اتخاذ سیاست بی طرفی آن را فراهم کرد که تا به امروز هم ادامه دارد.

واژه های کلیدی: سوئیس، وضعیت عمومی، سیاست سوئیس، اقتصاد سوئیس.

 

 

همگرایی از منظر تاریخی و بررسی ریشه های این مکتب از دیدگاه متفکرین کلاسیک

فاطمه صابری

(کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان« همگرایی از منظر تاریخی و بررسی ریشه های این مکتب از دیدگاه متفکرین کلاسیک» میباشد که به بررسی تئوری همگرایی پرداخته و ریشه های این مکتب را از دیدگاه متفکران کلاسیک به صورت توصیفی–تحلیلی مورد تبیین و بررسی قرار می دهد. چرا که مسأله ی همگرایی از اوایل قرن 17 و به دنبال هر مناقشه ای که در اروپا به وقوع می پیوست در اشکال متعددی برای استقرار صلح مطرح می گردید.

جنگ جهانی اول و پیامدهای ناگوار ناشی از آن، تأثیرات منفی بر روی روحیه ی حامیان و طرفداران حکومت و صلح جهانی گذاشت که در این راستا آنها برای ریشه یابی علل جنگهای منطقه ای و جهانی به کنکاش و تکاپو برآمدند، تا با کشف و ریشه یابی درد، داروی مناسبی جهت آن درد تجویز کنند و آن موضوع اتحاد و همکاری میان واحد های جداگانه سیاسی میباشد که از اهمیت خاصی برخوردار است.

علی ایحال یافته ها حاکی از آن است که در فضای تعاملات بین المللی امروزی که با تحولات در نظریه پردازی همراه بوده است، همکاری و همگرایی یک استلزام اجتناب ناپذیر در سطح بین المللی میباشد.

واژه های کلیدی: همگرایی، ریشه های تئوری همگرایی، متفکرین کلاسیک.

 

 

عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان

غلامعلی قربانی

(دانشجوی دکتری حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

واژگان كليدي: اتحادیه اروپا، مهاجرت، پناهندگان سیاسی.

 

 

عوامل سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان با تأکید بر فاجعه منا

زهرا هاشمی

(کارشناس علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «عوامل سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان با تأکید بر فاجعه منا» میباشد که به صورت توصیفیتحلیلی پس از بررسی عوامل واگرایی در روابط ایران و عربستان به تبیین فاجعه مصیبت بار منا می پردازد. چرا که ایران با توجه به موقعیت حساس ژئوپلیتیکی خود و داعیه های ایدئولوژیکی برآمده از انقلاب و رهبری جهان شیعه و ام القری سیاسی بودن، و عربستان به دلیل وجود اماکن مقدسه در سرزمین خود و ام القری معنوی بودن جهان اسلام، از جمله کشورهایی هستند که می توانند در کانون رهبری این منطقه قرار گیرند. اما وجود اختلاف ها و دیدگاههای متعارض میان این دو کشور می تواند سبب ساز واگرایی در روابط ایران و عربستان گردد. فرض این پژوهش بر این پایه استوار است که وجود پاره ای شکاف های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... درون کشورهای ایران و عربستان سبب واگرایی میان این دو کشور میباشد. اما یافته ها حاکی از آن است که وجود عواملی همچون: تعارضات ایدئولوژیکفرهنگی، رقابت بر سر رهبری جهان اسلام، برداشت های متفاوت از حاکمیت دین، قدرت و عدالت و ... سبب ساز واگرایی میان دو کشور ایران و عربستان شد و در نتیجه منجر به فاجعه مصیبت بار منا گردیده است.

واژگان کلیدی: ایران، عربستان، واگرایی، فاجعه منا.

جهت سفارش و ارسال شماره های ماهنامه (PDF و جلد چاپی) با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.

   

     تلفن دفتر نشریه: 02632720985 

          پست الکترونیکی نشریه: IJLIB_HTML_CLOAKING 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

 

irasieh


danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29