با توجه به اهمیت علم و فناوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف وجود دارد. از این رو، در پی پیچیدگی بی سابقه و چالش های وجودی انسان، «ماهنامه بین المللی پژوهشِ ملل» با هدف گردهم آوردن جامعه دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات خود در مورد تمام جنبه های تخصصی و میان رشته ای برگزار می گردد. همچنین این ماهنامه فرصتی را برای ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوریها، روندها، نگرانیها و ‌چالش‌های عملی مواجه شده و راه حل‌های اتخاذ شده در زمینه‌های فوق الذکر فراهم می‌کند تا هر چند کوچک گامی برای معرفی فرهنگ ناب ایرانی اسلامی و پیشبرد اهداف در علوم انسانی برداشته باشد.

در این راستا کمیته علمی و اجرایی ماهنامه، از تمامی اساتید، دانشجویان، محققین، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می‌نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای ذیل و یا زمینه های مرتبط می‌باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دفتر ماهنامه (از طریق سامانه ارسال مقاله در سایت مجله) ارسال نمایند.

 

 

  محور مقالات

تمامی رشته‌های علوم انسانی

 

      1- فلسفه           2- اقتصاد           3- حقوق           4- علوم اجتماعی

 

5- روابط بین الملل            6- علوم سیاسی            7- روانشناسی

 

    8- مدیریت           9- آینده پژوهی              10- مطالعات استراتژیک

 

11- و ......

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce