شماره جاری: دوره دوم، شماره 19، تیر 1396

1- حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ج. ا. ایران

 

شیوا جلال پور، محمد رحیمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- درآمدی بر مبانی نظری حکمرانی خوب (بررسی مقایسه‌ای وضعیت حکمرانی در امارات و بحرین)

 

سید صارم صدرایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- مطالعه تطبیقی سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

 

لیلا دستخوش

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده‌ها

 

علی قاسمی‌فرد، احمدرضا آذرپندار

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- میزان تأثیرپذیری در زندان جهت تکرار جرم

 

احسان ملک پور

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- مطالعه روابط ایران، روسیه و قطر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

 

سعادت شریفی پور، میثم محمدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

 

راحله سادات حسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- نقش رسانه جمعی (تلویزیون) در آموزش مذهبی کودکان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان 12-8 سال منطقه 7 آموزش و پرورش استان تهران)

 

حمید کریمی، فاطمه قویمی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- نقش قابلیت فناوری اطلاعات در توسعه چابکی استراتژیک و بهبود فعالیت رقابتی

 

شهرام مختاریان دهکردی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و بهداشت روانی کودکان مبتلا به سرطان

 

مرضیه اردستانی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 Dr. Talebzadeh دکتر فاطمه طالب زاده
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزارد اسلامی واحد صباشهر
رشته تخصصی: مدیریت آموزش
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Delkhoosh دکتر علیرضا دلخوش
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 

 Dr. Ghorbanzadeh دکتر محمد قربان‌زاده
استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Abdullahzadeh دکتر علیرضا عبدالله زاده
وکیل دادگستری
رشته تخصصی: حقوق و علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Ahmadi دکتر ویدا احمدی اردبیلی پور
مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Shamsnezhad دکتر مسعود شمس نژاد
عضو کانون وکلای دادگستری ارومیه
رشته تخصصی: حقوق کیفری
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Shakeri دکتر حمید شاکری
مربی دانشگاه پیام نور شیراز
رشته تخصصی: حقوق عمومی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:
 
 
 Dr. Mahammadi دکتر فاطمه محمدی
استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Un دکتر محمد هادی فاضلی
مربی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه دین
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Yari دکتر میلاد یاری
پژوهشگر
رشته تخصصی: علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Sharifan دکتر ستاره شریفان
مربی دانشگاه علمی-کاربردی تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 Dr. Khosravani دکتر زهرا خسروانی
مربی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم سیاسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:
 
 
 Mr. Zavari عبدالمجید زواری
مدیر اندیشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن:

 

 photo 2016 05 22 11 23 57 محمد مهاجرانی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
پست الکترونیکی: JLIB_HTML_CLOAKING
تلفن: