تعرفه انتشار مقاله

انتشار ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل یکی از اقدامات انجام شده در زمینه ترویج و غنای علمی تدوین رشته های عل.م سیاسی، حقوق و علوم اجتماعی محسوب می شود. در این ماهنامه مقالات علمی - تخصصی از سوی پژوهشگران و متخصصان چاپ و منتشر می‌شود.


با توجه به اینکه تمامی مقالات این ماهنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند استفاده از محتویات مقالات با رعایت ضوابط Creative Commons و ذکر منبع به این ماهنامه مجاز می‌باشد. CC- By 4.0 


هزینه انتشار مقاله 380000 تومان می باشد.