راهنمای نویسندگان

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایند:


به استحضار می‌رساند که راهنمای نویسندگان در دو بخش راهنمای علمی و راهنمای فنی تدوین شده است.


راهنمای علمی تدوین مقالات

1- مقاله باید دارای اصالت و نوآوری  (Original Research)، تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- در مقاله‌ای که بیش از یک مؤلف دارد، باید نویسنده مسئول مشخص شود.

3- مقاله باید ساختار لازم مقاله‌ی علمی را داشته باشد. برای نمونه، یک مقاله‌ پژوهشی باید دست کم دارای عنوان، نویسندگان، مشخصات نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد.

4- عنوان مقاله ناظر بر موضوع تحقیق و کوتاه و رسا باشد. نباید عنوان مقاله سوگیری منفی یا مثبتی داشته باشد، همچنین نباید از عبارت سوالی در عنوان مقاله استفاده کرد.

5- در متن چكيده بايد مستقیما به مسئله مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 250 كلمه باشد.

6- واژگان کلیدی حداکثر پنج کلمه باشد.

7- مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد؛ چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

8- متن مقاله سیر منطقی داشته و مفاهیم به ‌روشنی بیان و تحلیل شود.

9- در نتیجه گیری نباید از ارجاعات و مطالب دیگران استفاده کرد.

10- ارجاعات درون متنی باید به صورت APA باشد. یعنی بر اساس ذکر: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه در میان پرانتز آورده شود. برای نمونه؛ (قوام، 1398: 98).

11- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.

12- هرگونه سپاسگزاری از افراد یا موسسات در پایان مقاله قبل از فهرست منابع آورده شود.

13- مقالات ترجمه شده نیز پذیرفته می‌شوند.

14- ماهنامه حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

15- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله‌ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.

16- مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله‌ای چاپ شده و یا همزمان به مجله‌ دیگری ارسال شده باشند.


راهنمای فنی تدوین مقاله

1- مشخصات مقاله در صفحه اول با عناوین زیر ارائه شود:

- عنوان کامل مقاله؛

- نام  نویسنده یا نویسندگان  (نام نویسنده مسئول در مقاله مشخص شود)؛

- رشته تخصصی، رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان؛

- پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان؛

- چکیده مقاله؛

- واژگان کلیدی.

2- مقاله نباید کمتر از 15 صفحه و بیشتر از 20 صفحه‌ی تایپ شده باشد.

3- متن مقاله با فاصله‌ 1 سانتی متر بین خطوط (single) نگارش شوند.

4- مقالات در Word 2013 و با رعایت حاشیه چپ، راست، حاشیه پایین و بالای صفحه از متن: cm 2 تایپ و تنظیم گردد.

5- مقاله باید در صفحات کاغذ 4A  با قلم B  نازنین نازک فونت 12 (برای متن لاتین با قلم تایمز 11) حروفچینی شود.

6- عنوان‌های اصلی مقاله در سمت راست صفحه، با خط درشت و سیاه آورده شوند. عنوان‌های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغازشوند و سطر مجزایی تشکیل دهند. عنوان‌های جزیی‏تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند.

7- برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود.

8- اعدادی که اعشار دارند به جای ممیز از / استفاده شود و نقطه گذاشته نشود.

‌9- تمامی جداول و اشکال و نمودارها باید به صورت جداگانه شماره گذاری شود و برای هر کدام عنوان درج شود. عناوین جداول در بالای جدول و عناوین اشکال و نمودارها در زیر آنها درج می‌شود. اگر جدول‌ها، تصاویر و نمودارها اقتباسی باشند، نشانی در زیر آنها ذکر شود.

10- عنوان مقاله به صورت B Nazanin 14 bold وسط صفحه باشد.

11- اسامی نویسندگان به صورت B Nazanin 12 bold وسط صفحه باشد.

12- عناوین مقاله (چکیده، مقدمه و...) B Nazanin 13 bold باشد.

13- متن چکیده با فونت B Nazanin 12 باشد.

14- پاورقی با فونت B Nazanin 9 باشد.

15- پس از چاپ مقاله یک نسخه از مجله برای نویسنده یا نویسندگان مقاله اهدا خواهد شد. در صورت نیاز به نسخ بیشتر نویسندگان می‌توانند از طریق سامانه خرید نسخه چاپی اقدام کنند.

16- اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه بایگانی مجله خارج خواهد شد و دفتر مجله هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

17- منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود. دقت فرمایید تمامی منابع در یک لیست الفبایی شوند:


کتاب

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، نام کتاب بولد شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر.


 نشریه

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله درون گیومه»، نام نشریه بولد شود، دوره، شماره، صفحات مقاله (مثلا 1-25).


 مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات بولد شود، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلا 1-25).


سایت‌های اینترنتی

 نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ ویرایش سایت) «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.


لوح فشرده

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر