اهداف و گستره موضوعی

مجله بین المللی پژوهش ملل جزو معدود نشریاتی است که با سیاست جدید بانک‌های داده‌ای داخلی و بین‌المللی  علمی در پیوند با تخصصی شدن مجله‌ها از دل مجله علوم اجتماعی و انسانی بیرون آمده است. هدف از انتشار ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر مسایل سیاسی و حقوقی است. از این رو هرگونه مقاله‌ای که در یکی از زمینه‌های سیاست، روابط بین‌الملل، حقوق، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی و سایر زمینه‌های مرتبط نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد؛ برای بررسی و چاپ احتمالی باتوجه به مواردی که در صفحه "راهنمای نویسندگان" آمده است، پذیرفته می‌شود. تازه بودن موضوع، پژوهش و استفاده از طرح‌های تحقیق و تکنیک‌های تحلیلی پیشرفته و ارایه موضوع‌های نوین در پژوهش‌های کاربردی و تخصصی از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود.


این مجله در حال حاضر به صورت ماهنامه و به صورت مرتب چاپ و منتشر می‌گردد. امید است با همکاری مسئولان مربوطه و جامعه علمی، بتوان به اهداف و چشم‌اندازی که تعریف کرده است، جامه عمل بپوشاند. همچنین اقداماتی جهت ورود به Scopus ,ISI و  ISC تدارک دیده شده که امید است تحقق عملی یابد.