فرآیند پذیرش مقاله

1- بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده در سامانه الکترونیکی "ارسال مقاله" مجله بین‌المللی پژوهش ملل، مقاله نخست به وسیله‌ سردبیر به طور اجمالی بررسی خواهد شد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند و با اهداف و چشم اندازهای ماهنامه مطابقت داشته باشند، برای ارزیابی به 2 نفر داور صاحب نظر، ارسال خواهند شد. برای حفظ بی‌طرفی، داوری همسان و دوسو نابینا می باشد به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.


2- کامل شدن نتیجه داوری اولیه:

- در صورتی که نتیجه 1 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.

- در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می‌شود. اگر نظرات داوران مورد تایید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می شود.


3- پس از اتمام فرآیند نهایی داوری، تصمیم‌گیری بصورت یکی از گزینه‌های زیر انجام می‌شود.

- پذیرش مقاله

- بازنگری کلی

- بازنگری جزئی

- عدم پذیرش مقاله


4- مقاله‌های ارسال شده نباید قبلاً در مجله‌ای دیگر یا در مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.


5- به منظور پرهیز از طولانی شدن فرایند بررسی مقاله، پیش از بارگذاری مقاله در سامانه مجله، به "راهنمای نویسندگان" مراجعه نمایید.


6- هیات تحریریه‌ مجله در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.


7- مسئولیت مطالب مقاله‌ها از هر نظر بر عهده‌ نویسنده/ نویسندگان است.


نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.