سوالات متداول

1- چگونه مقاله را برای مجله ارسال کنیم؟

ابتدا در سامانه وبسایت مجله ثبت نام کنید، سپس با ورود به سامانه در پنل کاربری اقدام به ارسال مقاله نمایید.


2- بررسی اولیه مقاله و اعلام نتیجه داوری چه مدت طول خواهد کشید؟

درصورتی که مقاله طبق فرمت "راهنمای نویسندگان" تنظیم و تدوین شده باشد حداقل 3 هفته و حداکثر 5 هفته زمان برای داوری مقاله نیاز هست.


3- آیا امکان رد مقاله در این نشریه وجود دارد؟

بله. درصورت تشخیص سردبیر و داوران امکان رد یا عدم پذیرش مقاله از سوی مجله وجود دارد.


4- تمامی مکاتبات مجله با چه شخصی است؟

تمامی مکاتبات مجله با نویسنده مسئول می‌باشد. مجله از پاسخ‌دهی به دیگر نویسندگان معذور است.


5- آیا پیگیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سیستم سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پیگیری مقاله صرفا از طریق سامانه کاربری سایت کفایت می‌کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر مجله با شماره درج شده در سامانه ثبت نام توسط نویسنده تماس برقرار می نماید.


6- آیا مجله جهت چاپ مقاله تعرفه‌ای دریافت می‌کند؟

بله. مجله جهت تأمین هزینه داوری، چاپ، ارسال و ... برای هر مقاله مبلغ 380 هزار تومان هزینه دریافت می‌کند.


7- تعرفه چاپ مقاله چه زمانی باید پرداخت شود؟

تعرفه چاپ، پس از داوری و تأیید نهایی مقاله دریافت خواهد شد. نویسنده مسئول می‌تواند از طریق سیستم کاربری خود پس از تأیید نهایی اقدام به پرداخت تعرفه چاپ نماید.


8- آیا لازم است در ابتدای ارسال مقاله یا قبل از داوری هزینه‌ای پرداخت شود؟

خیر. هزینه چاپ پس از تأیید نهایی و ارسال جهت چاپ در مجله دریافت خواهد شد.


9- آیا پس از چاپ مقاله، نسخه چاپی مجله برای نویسنده/ نویسندگان ارسال خواهد شد؟

بله. پس از چاپ، یک نسخه برای نویسنده از طریق پست پیشتاز به ادرسی که نویسنده مسئول در سیستم کاربری خود ثبت کرده است، ارسال خواهد شد. چنانچه نویسنده/نویسندگان تقاضای خرید نسخه چاپی مجله را داشته باشند میتوانند از طریق سیستم خرید نسخه چاپی اقدام به خرید نمایند.