سرقت ادبی

ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل از تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاقیات در انتشارات (COPE) پیروی می‌کند. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به‌آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه فرمایید.


در این زمینه، ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل از تعریف زیر در حیطه سرقت ادبی که توسط انجمن روانشناسی آمریکا در کتاب راهنمای انتشار (ویرایش ششم) منتشر شده است تبعیت می کنند:

"استفاده از ایده ها، کلمات، و یا کل محصول بدون ارجاع به منبع اصلی، و استفاده از آن به عنوان ایده ها، کلمات، و محصول خود بصورت یک ایده یا محصول جدید که توسط شخص دیگری غیر از نویسندگان اصلی تولید شده است."


به عنوان یک واژه کلی، سرقت ادبی، مفاهیم مختلفی را در می گیرد:

کپی لغت به لغت: کپی کردن لغت به لغت، بصورت کلی یا جزئی، بدون استفاده از نشان نقل قول و یا ارجاع به منبع اصلی.

تاویل سطحی یا ناکافی: گرفتن ایده‌ها از منبع اصلی و تغییر ساختار لغات آن به نحوی که شیوه ی نثر نویسنده اصلی همچنان محسوس باشد.

سرقت ادبی مطالب تصویری: استفاده از نمودار ها، عکس ها، یا جداول، بصورت کلی یا جزئی، بدون ارجاع.

تاویل بدون ارجاع: گرفتن ایده ها از منبع اصلی و سپس تولید مطلب با نثر خود بدون رعایت اصول ارجاع و یا نقل قول.


لازم به ذکر است که مجله بین‌المللی پژوهش ملل ، بدون توجه به منبع، هر گونه اثر بدون ارجاع یا نقل قول به منبع اصلی را سرقت ادبی تلقی می‌کند. اینگونه آثار عبارتند از: نویسندگانی که آثارشان چاپ شده یا چاپ نشده، تز ها و پایان نامه های چاپ شده یا چاپ نشده، سخنرانی ها، آثار خود نویسنده، فایل های پاورپوینت مطالب تصویری آموزشی، مقالات ژورنال های علمی، مجلات و روزنامه ها و غیره.


ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل تمامی مقالات ارائه شده را با دقت بررسی نموده و با هرگونه سرقت ادبی در هر مرحله از انتشار برخورد می نماید:

به محض رویت سرقت ادبی در مقالات تازه ارائه شده، کمیته ویرایش مجله به تصمیم‌گیری در این باره می پردازد. در صورتی که سرقت ادبی رویت شده به عنوان یک اشتباه تلقی شود، بلافاصله  به نویسندگان اطلاع داد شده و امکان تصحیح برای آنان فراهم می شود. در صورتی که سرقت ادبی از روی قصد تشخیص داده شود، به نویسندگان اطلاع داد شده و نام آنان در لیست سیاه مجله بین‌المللی پژوهش ملل قرار می گیرد. همچنین نویسندگانی که سرقت ادبی آنان تشخیص داده شود از ارسال آثار خود به ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل برای 3 سال محروم خواهند بود.


در مواردی بسیار نادر که اثری شامل سرقت ادبی چاپ شده باشد در کنار عواقب اشاره شده، اثر مربوطه بلافاصله از دستور کار مجله خارج شده و این امر بصورت رسمی از طریق سایت ماهنامه بین‌المللی پژوهش ملل علنی خواهد شد.