1- نقش ج. ا. ایران در هویت‌بخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت

 

ابوالفضل کریمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- ایالات متحده آمریکا از منظر اوراسیاگرایی روسی و چالش بهبود روابط در دوره ترامپ

 

مریم ابوالحسینی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


3- بررسی تحولات دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی

 

علی محمد حقیقی، حدیثه کولیایی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- مدیریت بحران امام خمینی (ره) در دوران جنگ تحمیلی

 

جمشید محمدی، پرویز احدی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


5- بررسی تأثیر دیپلماسی عمومی ایران در رابطه با ترکیه؛ قبل و بعد از کودتای نافرجام

 

وحید سلوکی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- تبیین شرط ثبات در قراردادهای نفتی

 

عباس رستگار، داریوش بابایی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- نگرش تحلیلی بر سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمایت کیفری از بزه‌دیده اقلیت دینی (خلاءها و کاستی‌ها)

 

احمد سام

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- سلب مالکیت غیرمستقیم و حق نظارت در سرمایه‌گذاری خارجی

 

امیر رئیسی نافچی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- بررسی فرآیند تغییر دیدگاه اجتماعی، روانشناسی طیار محمدنژاد پزشک خانواده و اثربخشی آن در تقویت رشد مثبت‌گرایی خانواده‌ها

 

فریبرز اصل مرز

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- رویکرد حکمت متعالیه به نظریه عرفانی تجلی

 

بتول یارعلی، علیرضا فهیم، محسن فهیم

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce