1- بررسی اقتصاد و سیاست داخلی عربستان سعودی

 

انوش جعفری، حمیده قنبری

 

چکیده مقاله اصل مقاله


2- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری

 

میثم نوروزی

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


3- جایگاه آمریکا و چین در ترتیبات امنیتی منظقه شرق آسیا (2017-2009)

 

شایان جوزانی کهن، شاهین جوزانی کهن

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


4- تأثیر جنبش دموکراسی‌خواهی در جهان بر رابطه دولت و جامعه در ایران (1384-1376)

 

آرزو روانستان

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


5- جریان‌های رادیکالیسم در سیستان و بلوچستان و چگونگی تهدید امنیتی ج.ا. ایران

 

سیدامین حبیبی، زهرا قربانی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


6- جامعه جهانی و مواجهه با نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

 

عبدالرضا یوسفی میانجی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


7- مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی

 

مظاهر خواجوند، عادل پوراسکندر

 

چکیده مقاله اصل مقاله


8- دلایل بازتولید عناصر مدیریت فرهنگی در ایران

 

غلامرضا رحیمی، قربانعلی ایمان‌پور

 

چکیده مقاله | اصل مقاله


9- تحلیل منطقی حق حبس در حوزه نکاح

 

هادی کرمی

 

چکیده مقاله اصل مقاله


10- اثر رهبری تحول‌گرا بر سکوت سازمانی با نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان

 

غلامرضا رحیمی، حمید مظاهری‌راد

 

چکیده مقاله | اصل مقاله

 

 

 

 

 


مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce