مقاله 5. دوره دوم، شماره 20، مرداد 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

وحید سلوکی1

 

1- کارشناسی ارشد مسائل سیاسی

 

چکیده

در عصر کنونی، کشورها برای پیشبرد هرچه بهتر منافع ملی خود نیازمند تعریف سیاست­های نو و استفاده از روش­های جدیدی هستند که متناسب با شرایط کنونی جهان است. سالهاست که ایران و ترکیه، به دلیل موقعیتهاي استراتژیک، اشتراکات و پیوندهاي تاریخی- فرهنگی، منابع طبیعی، ساختارهاي جمعیتی و اتحادهاي بین­‌المللی­‌شان از جمله دولت­هاي تأثیرگذار منطقه خاورمیانه به شمار می­روند. به گونه­ای که جایگاه­شان در ارتباط با تحولات منطقهاي و ائتلاف با قدرت­هاي بزرگ نه تنها در روند تحولات منطقه­اي تأثیر عمیق دارد، بلکه در سیستم­هاي بین‌المللی نیز تأثیرگذار است. در همین راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ شیوه و روش استراتژی نرم (عمومی) سیاست خارجی چه تأثیری بر روابط خارجی ایران با ترکیه داشته است؟ نتیجه تحقیق بیان می­کند که؛ دیپلماسی (نرم) جمهوری اسلامی ایران بعد از کودتای نافرجام، با طرح راهبردهای تنش‌زدایی، به رسمیت شناختن حوزه نفوذ قدرت منطقه‌ای ترکیه و بین‌­الملل­‌گرایی در عرصه سیاست خارجی باعث بهبود و گسترش مناسبات روابط خارجی ایران با ترکیه شده است.

 

واژگان کلیدی: ایران، ترکیه، دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، کودتا.