مقاله 9. دوره دوم، شماره 24، آذر1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علي دماوندي کناری1

 

1- کارشناسی­‌ارشد علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

چكيده

یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در عرصه علم سياست مفهوم قدرت است که در متن و بطن آن مفهوم منازعه قرار دارد. علمای سیاست بر این باورند که مفهوم منازعه امري طبيعي و به باور بسیاری حتي اجتناب‌ناپذير است. در نظام جمهوري اسلامي نيز مانند همه نظام‌­های سياسي موجود دنیا، منازعه در عرصه سياسی وجود داشته و دارد، اما اشکال، دامنه و شدت آن در دوره‌­هاي مختلف نظام جمهوری متفاوت بوده است. يکي از بسترهاي منازعه‌­خيز در جمهوري اسلامي ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در اين نوشتار، براساس رهيافت نهادي به مسئله توزيع قدرت در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و به این سوال پاسخ می­‌دهد که آيا اصولاً اين دوگانگي یا چندگانگی در حاکميت و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته یا خیر و اگر و جود داشته چه ارتباطی با دوره­‌های مختلف حیات جمهوری اسلامی دارد.

 

واژگان کليدي: منازعه، رهیافت نهادی، ولايت فقيه، قانون اساسي.