• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 32 مرداد 1397

1- بررسی مقوله امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران با نگاه به خطبه‌های نهج‌ البلاغه (با تأکید بر جمهوری اسلامی)

محسن اسلامی، محمدعلی جمالی‌پور

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- اقلیم کردستان و ج. ا. ایران؛ میان تنازع هژمونی و سلطه

فاتح مرادی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- بررسی سیاست‌های امنیتی ج. ا. ایران در خلیج‌ فارس

حمید جهان‌آرا

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


4- تبیین سیاست‌های ضد هژمونیک چین و روسیه در قبال آمریکا در منطقه اوراسیا

حسن آئینه‌وند

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- چالش‌ها و فرصت‌های روابط فیمابین ایران و گرجستان

علیرضا دادمان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت

سیدمحمد شهیدی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


7- ملزومات استفاده از تسلیحات هسته‌ای برمبنای ادله حرمت

میترا حاجیان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


8- مطالعه تطبیقی تدابیر واکنشی و پیشگیری از جرم قاچاق کالا در حقوق ایران و آمریکا

سامان سعیدی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


9- اتحاد ملی و انسجام اسلامی از منظر آیات، احادیث و روایات اسلامی

روح‌اله ترکی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


10- تأثیر فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی بر رفتار سازمانی

مهدی رحیمی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله

 

مقاله 5. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سجاد جعفری1

 

1- دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 

 

چکیده

حقوق بشر و تجارت از مقولاتی هستند که امروزه عملکرد بسیار تأثیرگذاری بر حیات بشر دارند. مقررات تجارت آزاد، رفاه مادی را در سرلوحه اهداف عالیه خود قرار داده است و برای رسیدن به آن و سایر اهدافش موافقت­نامه­‌های متعددی را وضع نموده است. امروزه ساختار پیچیده و عملکرد بسیار وسیع این سازمان باعث گردیده است تا جوانب دیگری از نظام بین‌­المللی از آن تأثیر پذیرد. از جمله این تأثیرات در حوزه حقوق بشر می‌باشد که به نظر می­‌رسد در ابتدا با تجارت آزاد دارای اهداف و اصول مشابهی بوده و حتی در مواردی نیز تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند. همه دولت‌­های عضو سازمان تجارت جهانی مقررات حقوق بشری را پذیرفته و تصویب نموده­‌اند و باید به آن پایبند باشند. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی یافتیم که مقررات تجارت آزاد و حقوق بشر فی‌­الواقع در پی دستیابی به هدفی واحد هستند، اگرچه سازوکارهای متفاوتی دارند. و در مواردی از قبیل حق برسلامتی، برخورداری از محیط زیست سالم، حق بر غذا و ... به نظر می‌رسد تعارضاتی وجود دارد و اقدامات دولت­ها در راستای تجارت آزاد سبب نقض بخشی از حقوق بشر می­‌گردد. در نتیجه سازمان تجارت جهانی می‌­بایستی اصلاحات لازم و تجدیدنظرهای اساسی در موافقت­نامه‌­های خود ایجاد نموده و آنها را حداقل با جنبه­‌های اقتصادی حقوق بشر همراه سازد. و دولت‌­های عضو سازمان و خود سازمان بعنوان تابعان حقوق بین­‌الملل نسبت به تعهدات خود پایبند بوده و خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.

 

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، تعهدات دولت­ها، حق بر سلامتی

 

 

 

Study the Mutual Relationship of Human Rights and Free Trade

 

Article 5.Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Sajjad Jafari

 

Abstract

Human rights and trade are categories which today have a very influential effect on human life. Free trade regulations have put material well-being at the top of its high goals and to achieve it and its other goals has made several agreements. Today it has made the complex structure and the vast performance of this organization to be influenced by other aspects of the international system from it. One of these effects is in the field of human rights which seems initially, has the same goals and principles with free trade, and even in some cases, they complement each other. All member states of World Trade Organization human rights regulations accepted and have passed and they must adhere to it. In this research, descriptive-analytic method we found the free trade regulations and human rights are actually in the pursuit of a single goal, although they have different mechanisms. And there seems to be conflicts in some cases such as the right to freedom, the enjoyment of a healthy environment, the right to food and... and the actions of governments in the context of free trade causing to be violated is a part of human rights. As a result, World Trade Organization it should create the necessary amendments and fundamental revisions in their agreements and they bring them at least with the economic aspects of human rights. And the member states of the organization and the self-organization as international law followers committed to its obligations and bound to know their compliance with them.

 

Keywords: World trade Organization, Human Rights, Government Commitments, Right to Health

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

 

irasieh


danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29